Franchise Business

งานพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

Corporate Business

ที่ปรึกษาสำหรับองค์กรธุรกิจ

Retail Business & Government Project

งานพัฒนาธุรกิจค้าปลีก & บริการสำหรับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

In-House Training & Seminar

การฝึกอบรม และสัมมนา

Technology & Online Marketing

เทคโนโลยี และการตลาดออนไลน์

Retail Business & Government Project

บริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก & บริการสำหรับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

Technology & Online Marketing

เทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์

Franchise Business

บริการสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

In-House Training & Seminar

การฝึกอบรมและสัมมนา

Corporate Business

บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ

Consultant Service


ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์

ที่ปรึกษาและงานบริหารจัดการ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจการค้า พัฒนาค้าปลีกและแฟรนไชส์ ขยายแนวคิด Start-Up ขับเคลื่อน SMEs จัดการปัญหาภายใน ตลอดจนเพิ่มยอดขาย ขยายกำไร อย่างมีประสิทธิภาพ


ขยายสาขาแฟรนไชส์ได้เร็ว…แต่ทำไมถึงเจ๊ง… ไปต่อไม่ได้!!!

เลือกแฟรนไชส์ซีที่ใช่ เลือกยังไงไม่ให้พัง

4 ข้ออย่าหาทำ

7 Facts ทำไมธุรกิจต้องทำคู่มือปฏิบัติการ “Operation Manual”

ความรู้


ขยายสาขาแฟรนไชส์ได้เร็ว…แต่ทำไมถึงเจ๊ง… ไปต่อไม่ได้!!!


Franchise Asia Philippines 2022

เชิญ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้บริหาร ร่วมฟังสัมมนา Franchise Shortcut Mini Program ฟรี!! “ทางลัดตัดตรง..ตั้งทรงแฟรนไชส์ ขยายธุรกิจเกิน 100 ล้าน ”

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความหลากหลายในองค์กร ” เพื่อให้ทีมงานในองค์กร ทำงานสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายทุกระดับ

“ พิธีลงนามสัญญาแฟรนไชส์ ศรีฟ้าเบเกอรี่ สาขาปฐมฤกษ์ ” โดย คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซน ฟู้ด จำกัด

ข่าวสาร


Franchise Asia Philippines 2022


ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์

ให้บริการโดยทีมที่ปรึกษาทุกสาขาความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งจากสายวิชาการ สายผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก กลางและระดับมหาชน ตลอดจนที่ปรึกษาที่เคยเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ ผสานจนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดของผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาองค์กรครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ

อาจารย์จิรภัทร สำเภาจันทร์

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

Team11
Team Mobile

Testimonial


0

ADVISORS

ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ โดยที่ปรึกษาทั้ง 18 ท่าน อันประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจสาขาต่างๆ ในสายงานทั้งทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและภาคประสบการณ์อย่างครบถ้วน

0

CONSULTING & TRAINING

กลุ่มงานให้บริการคำปรึกษามีมากกว่า 10 หัวข้อการบริการ ครอบคลุมกระบวนการต่างๆทางธุรกิจ พร้อมที่จะเข้าสนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและขจัดปัญหาขององค์กรนั้นๆ

0

YEARS OF EXPERIENCE

ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมในกระบวนการของเรา ได้รับพิจารณาแล้วว่ามีประสบการณ์ทางตรงในด้านที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป จนถึงระดับที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี

0

TECHNOLOGY & OUTSOURCE

ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระงานในองค์กรสู่ภายนอก (Outsource System) ที่มีสนับสนุนถึง 5 ระบบปฏิบัติการ ทำให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

Making differences


Consultant Team

ให้บริการโดยทีมที่ปรึกษาทุกสาขา

Management

เพื่อแบ่งเบาภาระให้ของผู้ประกอบการ

Retail and Franchise

พัฒนาค้าปลีกและแฟรนไชส์

Expand Concept Start-Up

ขยายแนวคิด Start-Up

ให้เราได้มีส่วนสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจของคุณอย่างยั่งยืน

Home Email Phone Line