Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Franchise
Expert
Program
“ปั้นแฟรนไชส์ ขยายสาขาอย่างมืออาชีพ“
“เรียนรู้ระบบแฟรนไชส์ สู่การต่อยอด“

https://topbusiness.co.th/wp-content/uploads/2021/04/Aw_FEP1080x1080_edit4.jpgTOP STRATEGY
BUSINESS CREATION

พลังสร้างสรรค์
แห่งการยกระดับธุรกิจ


Consultant Team

ให้บริการโดยทีมที่ปรึกษาทุกสาขา

Management

เพื่อแบ่งเบาภาระให้ของผู้ประกอบการ
TOP BUSINESS CONSULTANT AND MANAGEMENT

ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์
ที่ปรึกษาและงานบริหารจัดการ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ


Retail and Franchise

พัฒนาค้าปลีกและแฟรนไชส์

Expand Concept Start up

ขยายแนวคิด Start upConsultant Service

ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์

ที่ปรึกษาและงานบริหารจัดการ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจการค้า พัฒนาค้าปลีกและแฟรนไชส์ ขยายแนวคิด Start up ขับเคลื่อน SMEs จัดการปัญหาภายใน ตลอดจนเพิ่มยอดขาย ขยายกำไร อย่างมีประสิทธิภาพยกเครื่องธุรกิจธรรมดา พัฒนาสู่ระบบแฟรนไชส์

Franchise Development Consultant : FDC


Franchise ระบบที่พิสูจน์มาแล้วจากทั่วโลกว่าช่วยขยายธุรกิจได้รวดเร็ว  สร้างความจดจำกับลูกค้า เพิ่มสาขาได้ไว  ไม่ต้องลงทุนเอง  โดยการมอบสิทธิ์การดำเนินธุรกิจให้ ผู้ที่จะมาใส่ใจดูแลกิจการในท้องถิ่น (Franchisee)  และยังสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของสิทธิ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว    เพียงแต่ต้องถูกวางระบบแฟรนไชส์ไว้อย่างถูกต้อง  ปิดกั้นโอกาสเกิดปัญหา ข้อขัดแย้งให้ได้มากที่สุด โดยทีมที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ปั้นความสำเร็จแฟรนไชส์ไทยมาแล้วมากกว่า 15 ปี


Franchise Development Consultant : FDC
Personal Business Coach :PBC

โค้ชส่วนตัวด้านธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการ

Personal Business Coach :PBC


สำหรับผู้ประกอบการที่เผชิญความท้าทายทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนความเครียด  ย่อมต้องการโค้ชธุรกิจที่พร้อมจะรับฟังอย่างจริงใจ  และให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ  ทั้งเรื่องการตลาด  การจัดการองค์กร  การแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการลดความเครียดลง รวมถึงการรักษาความลับให้เป็นอย่างดี  โดยโค้ชที่มากประสบการณ์ยุทธศาสตร์การตลาดออนไลน์

Marketing Online Strategy : MOS


โลกการตลาดยุคใหม่ที่ต้องใช้สื่อหลักเป็นเครื่องมือออนไลน์  ย่อมต้องการนักกลยุทธในการกำหนดเครื่องมือ  และออกแบบกระบวนการในการยิงสื่อ  การสร้างคอนเท้นที่ทรงประสิทธิภาพ  การเขียนบทความที่น่าสนใจ  การเลือกภาพที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย การสร้างงานวีดีโอสั้นที่น่าประทับใจและบอกต่อ   อย่างได้ผลที่ดีทั้งในเชิงการพบเห็นลูกค้า  นำไปสู่การซื้อขาย   และสร้างภาพพจน์ที่ดีในระยะยาว


Marketing Online Strategy : MOS
Business Prototype Retail Consultant : BP

วางแผนสร้างธุรกิจร้านค้าปลีกต้นแบบสมัยใหม่

Business Prototype Retail Consultant : BP


หากท่านมีฝันอยากสร้างธุรกิจใหม่ของตนเอง  แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรให้มั่นใจว่าจะเวิร์ค  หรือมีธุรกิจร้านค้าเดิม แต่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ยอดขายพุ่ง  เป็นดาวรุ่งในใจลูกค้า โปรแกรมที่ปรึกษานี้จะเนรมิตรความสำเร็จให้ท่านได้ง่ายและเร็วที่สุดConsultant Team

ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์

ให้บริการโดยทีมที่ปรึกษาทุกสาขาความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งจากสายวิชาการ  สายผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก กลางและระดับมหาชน ตลอดจนที่ปรึกษาที่เคยเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ ผสานจนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดของผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาองค์กรครอบคลุมกระบวนการต่างๆทางธุรกิจ


CONSULTANT TEAM

Top Business มุ่งยกระดับธุรกิจของลูกค้าองค์กรทุกขนาดให้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้ทุกก้าวของกิจการเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่นำไปสู่ผลกำไรที่ยั่งยืน พร้อมกับความสุขของผู้บริโภค

อาจารย์จิรภัทร สำเภาจันทร์จิรภัทร สำเภาจันทร์

อาจารย์จิรภัทร สำเภาจันทร์


Senior Consultant
Franchise Operations & Franchise Marketing & Selling


ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์ธุรกิจมนันพัทธ์ ธนัทธนารมย์

อาจารย์มนันพัทธ์ ธนัทธนารมย์


Senior Consultant
Franchise and retail strategy
Foreign trade


ที่ปรึกษาอาวุโส
ด้านกลยุทธ์แฟรนไชส์และค้าปลีก
การค้าระหว่างต่างประเทศกฤษฎ์ กาญจนบัตร

โค้ชกฤษฎ์ กาญจนบัตร


Coach
Organizational strategy


โค้ชผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกลยุทธศาสตร์องค์กร
TRAINING COURSE


ฝึกอบรมหลักสูตร


  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message  ปรึกษาตรวจสุขภาพกิจการเพื่อการวางแผนธุรกิจ


  Business Health Check Consultant : BH  จัดทำแผนธุรกิจ  แผนการตลาด  แผนประเมินโครงการฯ


  Business Plan  , Evaluation  Plan  ยุทธศาสตร์การตลาดธุรกิจขายตรง


  Direct  Sale  Strategy : DSS  สนใจปรึกษาธุรกิจ

   18


   ADVISOR

   ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ โดยที่ปรึกษาทั้ง 18 ท่าน อันประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจสาขาต่างๆ ในสายงานทั้งทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและภาคประสบการณ์อย่างครบถ้วน


   30


   YEAR EXPERIENCE

   ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมในกระบวนการของเรา ได้รับพิจารณาแล้วว่ามีประสบการณ์ทางตรงในด้านที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป จนถึงระดับที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี   10


   CONSULTING & TRAINING

   กลุ่มงานให้บริการคำปรึกษามีมากกว่า 10 หัวข้อการบริการ ครอบคลุมกระบวนการต่างๆทางธุรกิจ พร้อมที่จะเข้าสนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและขจัดปัญหาขององค์กรนั้นๆ


   5


   TECHNOLOGY & OUTSOURCE

   ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระงานในองค์กรสู่ภายนอก (Outsource System) ที่มีสนับสนุนถึง 5 ระบบปฏิบัติการ ทำให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น   Top stratgy, Business creation

   Top Business Consultant and Management Co.,Ltd.   SUCCESS

   Consulting and business management By a complete professional.   lg-wpg
   lg-banoum]
   lg-cool planet
   lg-fal
   lg-thavorm
   lg-toraya
   lg-tva
   lg-winsent

   โค้ชส่วนตัวด้านธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการ

   ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ  ทั้งเรื่องการตลาด  การจัดการองค์กร  การแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการ..

   READ MORE


   ที่ปรึกษาตรวจสุขภาพกิจการเพื่อการวางแผนธุรกิจ

   “เพราะการแก้ปัญหา …  ต้องแก้ไขจากต้นเหตุ”  เราจึงพร้อมจัดส่งที่ปรึกษาลงศึกษาข้อมูลกิจการ

   READ MORE


   วางแผนสร้างธุรกิจร้านค้าปลีกต้นแบบสมัยใหม่

   หากท่านมีฝันอยากสร้างธุรกิจใหม่ของตนเอง  แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรให้มั่นใจว่าจะเวิร์ค  หรือมีธุรกิจร้านค้า

   READ MORE


   ยกเครื่องธุรกิจธรรมดา พัฒนาสู่ระบบแฟรนไชส์

   Franchise ระบบที่พิสูจน์มาแล้วจากทั่วโลกว่าช่วยขยายธุรกิจได้รวดเร็ว  สร้างความจดจำกับลูกค้า เพิ่มสาขา

   READ MORE

   Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
   750x150-white-2

   ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ ที่ปรึกษาและงานบริหารจัดการ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจการค้า พัฒนาค้าปลีกและแฟรนไชส์ ขยายแนวคิด Start up ขับเคลื่อน SMEs จัดการปัญหาภายใน ตลอดจนเพิ่มยอดขาย ขยายกำไร อย่างมีประสิทธิภาพ

   Copyright by Top Business 2019. All rights reserved.