กิจกรรม Open House นักลงทุนแฟรนไชส์ ศรีฟ้าเบ

กิจกรรม Open House ที่เป็นงานต่อเนื่อง

จากที่มีนักลงทุนจำนวนมากมาเข้าร่วมฟังรายละเอียด

และมีความสนใจที่อยากจะมาลงทุน

ในเฟรนไชส์ ศรีฟ้าเบเกอรี่ เข้ามาชมร้านสาขาต้นแบบ

เพื่อดูรายละเอียดและการดำเนินงาน ในร้านสาขา

สอบถามข้อมูล