ขยายสาขาแฟรนไชส์ได้เร็ว…แต่ทำไมถึงเจ๊ง… ไปต่อไม่ได้!!!

ขยายสาขาแฟรนไชส์ได้เร็ว…

แต่ทำไมถึงเจ๊ง… ไปต่อไม่ได้!!! 💥

ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาแฟรนไชส์…

จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องระบบ….

TOPBUSINESS สรุป 6 ข้อ ที่ต้องระวังในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ⁉️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล