งานบรรยายออนไลน์ “ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเข้าสู่สถานประกอบการ ”

อ.กบ จิรภัทร สำเภาจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษาของ Top business ✅

เป็นวิทยากรบรรยายใน “ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเข้าสู่สถานประกอบการ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

อบรมผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet

ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สองรอบการบรรยาย เวลา 09.00-16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล