งาน “พิธีลงนามสัญญาแฟรนไชส์ ศรีฟ้าเบเกอรี่”

อ.กบ จิรภัทร สำเภาจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษาของ Top business ✅

เข้าร่วมงาน “พิธีลงนามสัญญาแฟรนไชส์ ศรีฟ้าเบเกอรี่”

โดยมี คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ผู้บริหารศรีฟ้าเบเกอรี่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ร่วมด้วยเจ้าของแฟรนไชส์ซี สาขาแรก สาขา ปตท.ด่านมะขามเตี้ย

คุณพรภัทรทรา สมบูรณกุล และ คุณประภัสสร สมบูรณกุล

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู๊ด จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล