ประมวลภาพงานสัมมนา “CFE” Chain Store & Franchise Executive รุ่นที่ 8

ทางลัด..ขยายธุรกิจ เกิน 100 ร้าน 1,000 ล้าน

ที่จัดขึ้นในวันที่ 3-5 พ.ย. 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล