ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องเข้าใจทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ

ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องเข้าใจทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มจะก่อตั้งกิจการแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนที่ความสำเร็จในการเดินทางที่ทำให้เราดำเนินธุรกิจแบบไม่หลงทางรวมทั้งยังสามารถวางแผนการตลาดวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการคาดคะเนทางการเงินหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังในการทำด้วยเช่นกัน

ฉะนั้นนี่คือ 5 ข้อที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจว่าทำไมเราควรเขียนแผนธุรกิจแผนธุรกิจมีความสำคัญและประโยชน์ของแผนธุรกิจมีอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องเข้าใจทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ

1. เตรียมความพร้อมเริ่มต้นธุรกิจ : การเขียนแผนธุรกิจทำให้ผู้ประกอบการได้พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวกับการลงทุนประมาณการรายได้ต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือผลกำไรจากการทำธุรกิจหากเห็นว่ามีผลกำไรคุ้มค่าผู้ประกอบการก็จะได้เริ่มต้นดำเนินการได้ทันที

 

ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องเข้าใจทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ

2. การบริหารจัดการ : การวางแผนธุรกิจเป็นการจัดวางระบบหรือวางโครงสร้างในการดำเนินงานทั้งการวางโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารธุรกิจการแผนกลยุทธ์การตลาดและแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วย

 

ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องเข้าใจทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ

3. ระดมทุน : การจัดทำแผนธุรกิจสามารถทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการขอสินเชื่อได้ง่ายเช่นการขอกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะพิจารณาอนุมัติจากแผนธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นหลัก

 

ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องเข้าใจทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ

4. เพื่อการแข่งขัน : ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงการเขียนแผนธุรกิจโดยเฉพาะด้านการตลาดต้องมีวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำ ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงธุรกิจให้ก้าวทันคู่แข่งขันได้

 

ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องเข้าใจทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ

5. เพื่อวิเคราะห์อนาคตของธุรกิจ : อาจฟังดูเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าในอนาคตธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไรจะไปได้สวยหรือไปไม่รอดการเขียนแผนธุรกิจจะเป็นแนวทางในการทำธุรกิจทั้งเรื่องการวิจัยตลาดแนวโน้มตลาดและการวิเคราะห์การแข่งขันซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นทิศทางของธุรกิจในอนาคตได้และเป็นตัวช่วยสำคัญในการตัดสินใจเรื่องต่างๆนั่นเอง

 

ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องเข้าใจทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ


TOPBUSINESS

บทความจาก : thaismescenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล