ฝึกอมรมออนไลน์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทีมวิทยากรจากท็อป บิสสิเนส ฯ จัดงานฝึกอมรมออนไลน์ 💻

ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร 👨‍🏫สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากร สู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” 🎤🎤

โดย อ.สมชาย หนองฮี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดและการสื่อสาร

ทำให้สามารถพัฒนาทักษะการพูดและฝึกทดสอบรายบุคล อย่างได้ผลจริง

.

ให้บริการฝึกอบรม In house training ในองค์กร ตามเป้าหมายการพัฒนาองค์กร

Top Business Consultant and Management Co.,Ltd.

โทร. : 083-250-0019

Line : @topbusiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล