ภาพบรรยากาศ “Day3” งานสัมมนา หลักสูตร “CFE” Chain Store& Franchise Executive ครั้งที่ 10

👨‍🏫ภาพบรรยากาศ “Day3”
👉”ทางลัดขยายธุรกิจเกิน 100 ร้าน 1,000 ล้าน”
ในงานสัมมนา หลักสูตร “CFE” Chain Store
& Franchise Executive ครั้งที่ 10
.
ก่อนที่จะเป็นการเรียน Online ต่ออีก 2 วัน
และมีกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้คุณได้
ติดจรวดให้ธุรกิจของคุณให้ถึงเป้าหมาย

สอบถามข้อมูล