ร่วมกิจกรรมใหญ่ไตรมาสแรก 2024

Caltex Retailer Convention 2024

@ Centara Grand Hotel at Central World

ร่วมกิจกรรมใหญ่ไตรมาสแรก 2024

Caltex Retailer Convention 2024

@ Centara Grand Hotel at Central World

ฐานะประธานคณะที่ปรึกษา

บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์

และอุปนายกสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์

.

กิจกรรมในงาน เป็นการเปิดโอกาส

ให้กับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

ได้พบปะผู้ประกอบกิจการสถานีน้ำมัน

เชื่อมโอกาสในการขยายสาขาแฟรนไชส์ในปั้มน้ำมัน Caltex ทั่วประเทศ

.

เยี่ยมชมบูธ แนะนำผู้ประกอบการแฟรนไชส์มากมาย

ทั้งผู้ประกอบการที่เคยผ่านหลักสูตร CFE

รวมถึงสมาชิก สมาคมแฟรนไชส์ และไลเซส์

.

เตรียมความพร้อม พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

สร้างโอกาส ขยายธุรกิจ 100 ร้าน 1,000 ล้าน

.

สร้างโอกาสธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ติดต่อ 094-925-6991

Line : @topbusiness

สอบถามข้อมูล