สัมมนาให้ความรู้ก่อนการลงทุน แฟรนไชส์ศรีฟ้าเบเกอรี่

สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจลงทุน

ในธุรกิจแฟรนไชส์ Srifa Bakery

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของบริการขยายสาขาแฟรนไชส์

จาก Top Business Consultant and Management

สัมมนาครั้งนี้ เป็นการเชิญชวนนักลงทุนที่สนใจ

จะร่วมลงทุนแฟรนไชส์ Srifa Bakery ฟังรายละเอียด

และเรียนรู้แนวทางการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อจะได้เข้าใจในรายละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจในก้าวต่อไป

สอบถามข้อมูล