สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความหลากหลายในองค์กร ” เพื่อให้ทีมงานในองค์กร ทำงานสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายทุกระดับ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความหลากหลายในองค์กร ”

เพื่อให้ทีมงานในองค์กร ทำงานสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายทุกระดับ

โดยมีวิทยากร #ทีมที่ปรึกษาTopBusiness✅

ดร.ขนิษฐา พงษ์สุชาติ – ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัล อาคาร 2 มกอช.

ผ่านระบบออนไลน์ Application ZOOM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล