อยากขยายแฟรนไชส์ ควรศึกษาอะไร ก่อนตัดสินใจ!

✍อยากขยายแฟรนไชส์ ต้องศึกษาข้อมูลอะไรก่อนตัดสินใจ

1.ศึกษาประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ

ก่อนที่คิดจะขยายแฟรนไชส์ต้องมีการวิเคราะห์

ประเมินความเป็นไปในธุรกิจของตัวเอง ว่าพร้อมหรือยัง

มีกำไรหรือยัง หรือมีสาขาอยู่เท่าไร มีอายุธุรกิจนานพอมั้ย

ที่จะเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

ซึ่งการขายแฟรนไชส์โดยที่ยังไม่พร้อม จะไม่สำเร็จ

และจะเกิดปัญหาตามมา จนอาจจะต้องเลิกไปเลยก็บ่อยครั้ง

2.ศึกษาประมาณการ โครงสร้างทางการเงิน

ศึกษาและประมาณการลงทุนว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ลูกค้ากี่คน ยอดขายคุ้มค่าใช้จ่ายต่อเดือน

อยู่ที่เท่าไหร่ และเป้าหมายควรมีลูกค้าขั้นต่ำเท่าไหร่

โอกาสที่จะได้เงินลงทุนคืนประมาณกี่ปี คุ้มไหม ซึ่งส่วนนี้

จะมีความสำคัญต่อการกำหนด การเก็บค่าธรรมเนียม

แฟรนไชส์ (Franchise Fee) และ ค่าธรรมเนียมรายเดือน

(Royalty Fee) ด้วย

3.ศึกษาและวางโรดแมฟ ในการขยายธุรกิจ

การวางเป้าหมาย และโรดแมฟมีความสำคัญอย่างมาก

สำหรับกำหนดทิศทาง ว่ากิจการของเราจะเดินไปอย่างไร

จะทำอะไรบ้าง เช่น การใช้งบการตลาด การเตรียมสรรหาพื้นที่

การจัดเตรียมบุคลากร การหาเงินทุน การทำการตลาด

เพื่อขายแฟรนไชส์ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

4.ศึกษาการทำสัญญาแฟรนไชส์ และ เอกสาร สื่อต่างๆ

ในส่วนนี้มีความสำคัญอย่างมาก สัญญาแฟรนไชส์นั้น

ต้องมีความเป็นธรรม คือ Win Win กันทุกฝ่าย ดังนั้น

ถ้าจะขายแฟรนไชส์ก็ต้องหาความรู้ และฟังประสบการณ์

เพิ่มจากคนที่เคยผ่านปัญหามาแล้วจะช่วยได้ระดับหนึ่ง

ส่วนเอกสารการขายแฟรนไชส์ หรือ สื่อ หรือพรีเซนเตชั่น

เพื่อแนะนำธุรกิจก็จะต้องมีการจัดทำขึ้น เพราะผู้ซื้อ

จะต้องการรู้ว่า กิจการบริษัทแม่มั่นคงไหม การลงทุน

เป็นอย่างไร เรื่องการเลือกทำเลใครเลือก ทำแล้ว

จะได้กำไรจริงไหม เป็นต้น ซึ่งเอกสารในการนำเสนอ

ธุรกิจแฟรนไชส์ ก็คือการตอบโจทย์

ในข้อสงสัยเหล่านั้นนั่นเอง

5.ศึกษาทำการตลาดแฟรนไชส์

การทำการตลาด ควรใช้หลายรูปแบบ เช่น สื่อออนไลน์

ออกบูท ซื้อโฆษณาซื้อสื่อ หรือเวปที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว

หรือแม้กระทั้งติดป้ายเล็กๆ แต่เห็นได้ง่ายภายในร้าน

ของตัวเอง เป็นต้น แต่ถ้ายังไม่พอ คุณก็ใช้มืออาชีพจัดการ

ให้ซะเลย ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูล