3 หัวใจสำคัญ ของการบริหารสาขา และระบบงานแฟรนไชส์

3 หัวใจสำคัญในการสร้างแฟรนไชส์

ให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นเกราะคุ้มกัน

ปกป้องแฟรนไชส์ซี และป้องกัน

ความล้มเหลวให้กับแฟรนไชส์ซอร์

🟢1. Know How ระบบบริหารจัดการธุรกิจ

ถือเป็นหัวใจสำคัญ เจ้าของแฟรนไชส์ควรพัฒนา

ระบบธุรกิจให้แฟรนไชส์ซี (คนซื้อแฟรนไชส์)

ทำธุรกิจได้ง่ายที่สุด ตัดกระบวนการที่ซับซ้อน

บางอย่างออกไป แต่แม้ว่าง่ายเพียงใดแฟรนไชส์ซี

ก็ไม่สามารถขาดแฟรนไชส์ซอร์ได้ เราถึงจะเรียกว่า

การออกแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง

🟢2. Brand แฟรนไชส์ซอร์ต้องทำการตลาด

อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ

ถึงจะสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้ BRAND

จะช่วยให้ธุรกิจมีอำนาจการต่อรอง ทั้งในด้านพื้นที่

เพราะห้างจะนำเสนอ Location ที่ดีๆ

ให้เราก่อนเสมอ หรืออำนาจต่อรอง

ในการลดต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ ด้วย

🟢3. Team บริษัทแฟรนไชส์ที่มีคนเพียง 2-3 คน

จะไม่สามารถช่วยแฟรนไชส์ซีให้ประสบ

ความสำเร็จได้ ทีมของแฟรนไชส์ซอร์ที่ควรมี

อย่างเช่น ทีม MARKETING ที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก, ทีม AREA COACH

ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนวิธีการทำธุรกิจ,

ทีม R&D ที่คอยคิดสินค้าใหม่ๆ และทีม

BUSINESS SUPPORT ที่คอยแก้ไขเวลา

อุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดเสียหายต่างๆ

จะเห็นได้ว่า KNOW HOW, BRAND และ

TEAM ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการ

สร้างแฟรนไชส์ของเราให้มีมาตรฐาน ต้องมี

ทีมงานที่แข็งแกร่ง มีแบรนด์เป็นที่รู้จัก

และมีระบบถ่ายทอดที่ง่าย

สอบถามข้อมูล