9 ข้อต้องรู้ ขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ ดียังไง

9 ข้อต้องรู้ ขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ ดียังไง

การทำธุรกิจต้องไม่หยุดคิดพัฒนา เพราะคู่แข่งพร้อมจะแซงหน้าเราเสมอ ดังนั้นผู้ประกอบที่ดำเนินธุรกิจจนเติบโตมาได้ในระดับหนึ่ง อาจต้องหาควานหากลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น การขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยได้ และยังมีข้อดีที่ช่วงทุ่นแรงนักลงทุนด้วย 9 ข้อดังนี้

1 ลดความเสี่ยงในการลงทุน
ธุรกิจแฟรนไชส์คือการที่เจ้าของธุรกิจเป็นผู้วางระบบ และให้นักลงทุนนั้นมาซื้อสิทธิ์ไปดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง ทำให้เจ้าของแฟรนไชส์ลดความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มด้วยตนเอง และมีได้รายได้จากแฟรนไชส์ซีมาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้น

2 สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
การขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์นั้น ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ย่อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของธุรกิจที่สามารถต่อยอดขยายสาขา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจได้

2 เป็นการประชาสัมพันธ์ตัวแบรนด์สินค้า
ยิ่งมีสาขามาก ก็ยิ่งมีคนรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น การขยายธุรกิจด้วยแฟรนไชส์จึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าสินค้านั้นเป็นที่ยอมรับ มีคนให้ความนิยม สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าได้มากขึ้น

3 ขยายตลาดผู้บริโภค
เมื่อขยายสาขาได้มากขึ้น สินค้าและบริการของเราก็เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในพื้นที่นั้นๆ และอาจก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ด้วย

5 เพิ่มจุดกระจายสินค้า
หากเราคิดจะเพิ่มจุดกระจายสินค้า สิ่งที่ต้องทำคือสำรวจพื้นที่ หาทำเลที่ตั้ง ลงทุนเรื่องการสร้างคลังสินค้าหรือต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ แต่หากขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ เจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องสรรหาพื้นที่เอง เพราะแฟรนไชส์ซีจะเป็นผู้เลือกทำเลที่ตนเองมองเห็นถึงศักยภาพในการทำธุรกิจ ผู้ขายแฟรนไชส์เพียงพิจารณาถึงความเหมาะสมและกำหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งรูปแบบสาขาเท่านั้น

6 เพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ
เมื่อมีสาขามากขึ้น เจ้าของธุรกิจก็ได้เม็ดเงินจากผู้ลงทุนมากขึ้น รวมถึงยังได้ค่า Royalty Fee หรือ ค่าส่วนแบ่งยอดขายในแต่ละเดือนอีกด้วย การขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์จึงเป็นการเพิ่มผลกำไรจากธุรกิจที่ทำอยู่โดยที่ไม่ต้องลงทุนขายสินค้าด้วยตนเอง

7 สร้างอำนาจในการต่อรองได้มากขึ้น
เมื่อมีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น มีความต้องการของตลาดมากขึ้น มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ยอมทำให้ธุรกิจนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือ มีอำนาจต่อรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่าย ทำให้ต้นทุนราคาของวัตถุดิบนั้นถูกลง

8 เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
การที่ธุรกิจมีขนาดเล็กและไม่เป็นที่รู้จัก อาจเสียเปรียบในแง่ของการแข่งขัน ดังนั้นการขยายสาขามากขึ้น จึงเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของขนาดธุรกิจและชื่อเสียง อีกทั้งการที่ต้นทุนวัตถุดิบลดลง ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้

9 สร้างการเจริญเติบโตของบุคลากรในองค์กร
แน่นอนว่าเมื่อองค์กรขยายใหญ่ขึ้น ย่อมต้องมีผู้ดูแลในส่วนต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้พนักงานที่มีอยู่เดิมซึ่งมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ดูแลงานในส่วนนั้นๆ ได้ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาตนเอง เพิ่มก้าวหน้าและเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับองค์กรได้

จะเห็นได้ว่า การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการควรนำมาคิดพิจารณา อย่างไรก็ตาม ก่อนลงมือทำก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้และเข้าใจระบบแฟรนไชส์ให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน เพื่อให้การขยายแฟรนไชส์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล