Knowledge

มัดใจนักลงทุนด้วย จุดแข็ง 5 ข้อ ของแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ซอร์มีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรต่างๆเพื่อให้แฟรนไชส์ซีสามารถดำเนินกิจการให้ไปในทิศทาง เดียวกันได้ และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน และ 5 ข้อที่สำคัญสำหรับการมัดใจนักลงทุนมีดังนี้ 1. มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีฐานลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างแฟรนไชส์ซอร์ควรสร้างแบรนด์ ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ ดูแลรักษาภาพลักษณ์ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งให้ได้ 2. มีรูปแบบธุรกิจที่เชื่อถือได้ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางกรอบแผนงานที่แน่นอน เช่น จำนวนเงินที่ต้องลงทุน การบริหารจัดการสาขา และเอกสารข้อมูลแฟรนไชส์นั้นถูกต้องน่าเชื่อถือ หรือไม่ 3. มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ต้องมีการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงวางกลยุทธ์การตลาดที่ดีให้แก่แฟรนไชส์ซี 4. มีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ควรมีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ที่สนใจ ซื้อแฟรนไชส์นั้น เขาก็หวังพึ่งว่าบริษัทแม่จะคอยช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตในตลาด ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไร 5. มีสัญญาที่เป็นธรรม สัญญาที่เสนอแก่ผู้ที่จะมาซื้อแฟรนไชส์ก็ต้องตั้งอยู่บนความสมเหตุสมผล ไม่เอารัดเอาเปรียบ ค่าใช้จ่ายและระยะคืนทุนก็ต้องตั้งอยู่บนหลักการที่เชื่อถือได้ ที่สำคัญ…

Read Moreมัดใจนักลงทุนด้วย จุดแข็ง 5 ข้อ ของแฟรนไชส์

ขยายสาขาแฟรนไชส์ได้เร็ว…แต่ทำไมถึงเจ๊ง… ไปต่อไม่ได้!!!

ขยายสาขาแฟรนไชส์ได้เร็ว… แต่ทำไมถึงเจ๊ง… ไปต่อไม่ได้!!! ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาแฟรนไชส์… จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องระบบ…. TOPBUSINESS สรุป 6 ข้อ ที่ต้องระวังในการทำธุรกิจแฟรนไชส์

Read Moreขยายสาขาแฟรนไชส์ได้เร็ว…แต่ทำไมถึงเจ๊ง… ไปต่อไม่ได้!!!

เลือกแฟรนไชส์ซีที่ใช่ เลือกยังไงไม่ให้พัง

สิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการทำแฟรนไชส์ คือการมองหาแฟรนไชส์ซีมาร่วมลงทุนในกิจการของตนเอง แต่รู้หรือไม่… การเลือกแฟรนไชส์ซีนั้นไม่ใช่เพียงแค่มีเงินลงทุนเท่านั้นจะเพียงพอ ซึ่ง หากแม้แฟรนไชส์ซีเอาเงินเตรียมไว้ตรงหน้า หรือ กดดันด้วยเงื่อนไขว่าจองพื้นที่เช่าเอาไว้แล้ว แฟรนไชส์ซอก็ต้องหนักแน่นและไตร่ตรอง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการร่วมงานด้วยกัน   ซึ่งอาจบานปลายถึงการฟ้องร้องกันได้ในอนาคต     คุณสมบัติอื่นๆนั้นประกอบด้วยคือ… 1. ความรู้เรื่องแฟรนไซส์ ความรู้ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีมาเบื้องต้นบ้างเเล้ว เพื่อรับทราบสิ่งที่ต้องดำเนินการเงื่อนไข ข้อกำหนดของการทำธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์ว่าเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์คืออะไร รู้ว่าข้อดีข้อเสียของระบบแฟรนไชส์ รู้จักส่วนของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ที่ต้องจ่ายแต่แฟรนไชส์ซอร์ 2. ทัศนคติ ทัศนคติในการเป็นผู้ตามคือ ต้องยอมรับ เงื่อนไข กฎระเบียบ รูปแบบ แผนการ สูตรต่างๆ ที่ทางแฟรนไชส์ซอร์กำหนดไว้ได้ สามารถทำตามได้ดี และเชื่อว่าหากทำตามแล้วจะประสบความสำเร็จได้ตามที่คาดหวังกับธุรกิจได้จริง 3.พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีจะมีการวางระบบการเรียนรู้ให้แก่ แฟรนไชส์ซีและพนักงานของแฟรนไชส์ซี เพื่อเรียนรู้ ทราบวิธีปฏิบัติที่เป็นระบบ ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นต้องมีคุณสมบัติของการพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ…

Read Moreเลือกแฟรนไชส์ซีที่ใช่ เลือกยังไงไม่ให้พัง

4 ข้ออย่าหาทำ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงสนามแฟรนไชส์ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจระบบแฟรนไชส์ให้ถูกต้องเสียก่อนนะคะ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ตัวอย่างเช่น 4 ข้อที่สรุปมาให้ดังต่อไปนี้ มีเรื่องใดบ้างไปฟังกันเลยค่ะ โดย อาจารย์จิรภัทร สำเภาจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดและแฟรนไชส์ อดีตเลขาธิการสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ที่อยู่วงในแฟรนไชส์มากกว่า 20 ปี สอนวิชาด้านการตลาดแฟรนไชส์ในหลักสูตรของกระทรวงพาณิชย์ยาวนานกว่า 10 ปี มีประสบการณ์เป็นแฟรนไชส์ซอขยายสาขาธุรกิจมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ————————– #TopBusiness #เริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ #บริหารงานขยายแฟรนไชส์ #ทีมขยายสาขา #ที่ปรึกษาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ #ที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร #เวิร์คช็อปสร้างแฟรนไชส์ ————————– โทร : 083-250-0019 LINE: @Topbusiness

Read More4 ข้ออย่าหาทำ

7 Facts ทำไมธุรกิจต้องทำคู่มือปฏิบัติการ “Operation Manual”

7 Facts ทำไมธุรกิจต้องทำคู่มือปฏิบัติการ “Operation Manual” ปัญหาใหญ่สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะในธุรกิจแฟรนไชส์ คือการที่ต้องสอนวิธีการทำงานให้กับพนักงานซ้ำๆ ขาดวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน หรือพนักงานแต่ละคน ต่างมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่ต่างกันไปตามประสบการณ์ ความสามารถ และการตัดสินใจ ทุกสิ่งล้วนส่งผลต่อมาตรฐานของธุรกิจทั้งสิ้น ที่เป็นเช่นนี้ เพราะไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จึงเป็นที่มาของข้อเท็จจริงทั้ง 7 ประการ ที่สมควรต้องทำ “คู่มือปฏิบัติการ” หรือ “Operation Manual” 1. ทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา (Standard Maintenance) การบริหารสาขาที่มีมากมาย ความท้าทายที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่เท่าเทียมกันหรือเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา การทำคู่มือปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยวิธีการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมคุณภาพของการจัดการแต่ละสาขา เป็นแผนที่นำทางให้ทุกตำแหน่งงานในสาขาปฏิบัติงานในแบบเดียวกัน และยังเป็นข้อตกลงสำคัญของการทำงานร่วมกันในระบบแฟรนไชส์ 2. ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Increase Efficiency) การสร้างคู่มือปฏิบัติการ ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคู่มือฯ…

Read More7 Facts ทำไมธุรกิจต้องทำคู่มือปฏิบัติการ “Operation Manual”

7 เหตุผลว่าทำไม แบรนด์มีมูลค่ามากกว่าตัวสินค้า

7 เหตุผลว่าทำไม แบรนด์มีมูลค่ามากกว่าตัวสินค้า การพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากจะให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการ ยังต้องคำนึงถึงเป้าหมายการสร้างมูลค่าแบรนด์อีกด้วย เพราะ “แบรนด์” คือจุดยืนที่สำคัญของบริษัท อีกทั้งความแข็งแกร่งของแบรนด์นั้นสามารถวัดเป็นตัวเงินได้จริงและมีการซื้อ-ขายอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งมูลค่าแบรนด์นี่เอง ที่จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับทุกๆ องค์กร จึงเป็นที่มาของ 7 เหตุผลว่าทำไม แบรนด์ถึงมูลค่ามากกว่าสินค้า ดังนี้ 1.แบรนด์มีอายุมากกว่า การแข่งขันของธุรกิจส่วนใหญ่ มักออกสินค้าหรือแคมเปญใหม่ๆ มาเพื่อกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้น แต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนไปเลยคือตัวแบรนด์สินค้า เพราะธรรมชาติของสินค้านั้นมีขึ้นมีลงตามเทศกาลหรือเวลา แต่แบรนด์ต้องใช้โปรโมทสินค้าอยู่ตลอด ดังนั้นการสร้างแบรนด์ที่ทรงพลังจะเป็นตัวโปรโมทสินค้าได้เป็นอย่างดี 2.แบรนด์ถูกนำไปใช้งานมากกว่า สังเกตได้ง่ายๆ ว่า เราจะเห็นแบรนด์หรือโลโก้อยู่บนสื่อทุกชนิดที่ออกไปหาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น บนตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายโฆษณา หรือแม้กระทั่งชุดยูนิฟอร์ม เรียกได้ว่าลูกค้าจะต้องได้เห็นชื่อแบรนด์ปรากฏจากที่ใดที่หนึ่ง ก่อนที่จะเห็นหรือได้สัมผัสตัวสินค้าจริงๆ 3.แบรนด์สร้างคุณค่าได้มากกว่า สินค้านั้นมีไว้ใช้งาน แต่แบรนด์จะบ่งบอกว่าคนใช้งานนั้นมีตัวตนอย่างไร…

Read More7 เหตุผลว่าทำไม แบรนด์มีมูลค่ามากกว่าตัวสินค้า

4 เทคนิคการขายแฟรนไชส์สำหรับมือใหม่

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่คิดจะลงสนามขายแฟรนไชส์ต้องไม่พลาด กับ 4 เทคนิคดี ๆ ในการขายแฟรนไชส์ ให้โดนใจนักลงทุน โดย อาจารย์จิรภัทร สำเภาจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดและแฟรนไชส์ อดีตเลขาธิการสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ที่อยู่วงในแฟรนไชส์มากกว่า 20 ปี สอนวิชาด้านการตลาดแฟรนไชส์ในหลักสูตรของกระทรวงพาณิชย์ยาวนานกว่า 10 ปี มีประสบการณ์เป็นแฟรนไชส์ซอขยายสาขาธุรกิจมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ————————– #TopBusiness #เริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ #บริหารงานขยายแฟรนไชส์ #ทีมขยายสาขา #ที่ปรึกษาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ #ที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร #เวิร์คช็อปสร้างแฟรนไชส์ ————————– โทร : 083-250-0019 LINE: @Topbusiness

Read More4 เทคนิคการขายแฟรนไชส์สำหรับมือใหม่

เทคนิคการเลือกที่ปรึกษา มาพัฒนาระบบแฟรนไชส์

เทคนิคการเลือกที่ปรึกษา มาพัฒนาระบบแฟรนไชส์ ในการลงมือขยายสาขาแฟรนไชส์ ความรู้ความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ เพราะมีหลายต่อหลายกิจการที่ตัดสินใจขายแฟรนไชส์ไปโดยที่ยังไม่มีความเข้าใจดีพอ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการลดความผิดพลาดในจุดนี้ได้ คือการสรรหาที่ปรึกษาแฟรนไชส์มาช่วยออกแบบพัฒนาระบบ ด้วย 8 เทคนิคในการเลือกที่ปรึกษาแฟรนไชส์ ที่นำมาฝากให้คิดพิจารณาดังนี้ 1. เลือกที่ปรึกษาที่เน้นกระบวนการปฏิบัติที่ประยุกต์ใช้ได้จริง ที่ปรึกษาที่ดีควรมีทั้งความรู้และประสบการณ์จริงที่ไม่มีสอนในตำรา แต่เป็น Know-How ที่กลั่นออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติและสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่าย รวมถึงสามารถวิเคราะห์ถึงศักยภาพทางธุรกิจ ว่ามีจุดแข็งด้านใดที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้เติบโต และสกัดจุดอ่อนของธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้ 2. เลือกที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา เมื่อเรามองหาที่ปรึกษาธุรกิจ คือเรามองหาคนที่จะมาช่วยแนะนำในสิ่งที่ตนเองยังขาดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ดังนั้นหากเจอที่ปรึกษาที่เห็นด้วยตลอดเวลา ไม่แสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริง อาจไม่สามารถสะท้อนในสิ่งที่ยังเป็นปัญหาและแนะนำวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องได้ 3. เลือกที่ปรึกษาที่มีแผนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่คอยรับฟังและให้คำแนะนำ แต่ควรมีการวางระบบและแนวทางในการให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ขาดความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามแผนที่ได้วางไว้ 4. เลือกที่ปรึกษาที่มีการทำงานเป็นทีม ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นระบบที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ศาสตร์ความรู้ในหลายแขนง อาทิ การสร้างร้านต้นแบบ…

Read Moreเทคนิคการเลือกที่ปรึกษา มาพัฒนาระบบแฟรนไชส์

3 สิ่งต้องสร้าง! กางปีกให้แบรนด์

ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการ ยุคนี้เป็นยุคที่การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของเราได้ แต่จะสร้างแบรนด์อย่างไร ให้เข้มแข็ง ทำให้รายได้เติบโต ตามไปฟัง 3 เทคนิคดีๆ กางปีก🧚ให้แบรนด์ ที่เจ้าของกิจการต้องไม่พลาดค่ะ โดย อาจารย์จิรภัทร สำเภาจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดและแฟรนไชส์ อดีตเลขาธิการสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ที่อยู่วงในแฟรนไชส์มากกว่า 20 ปี สอนวิชาด้านการตลาดแฟรนไชส์ ในหลักสูตรของกระทรวงพาณิชย์ยาวนานกว่า 10 ปี มีประสบการณ์เป็นแฟรนไชส์ซอร์ ขยายสาขาธุรกิจมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ————————– #TopBusiness #เริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ #บริหารงานขยายแฟรนไชส์ #ทีมขยายสาขา #ที่ปรึกษาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ #ที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร #เวิร์คช็อปสร้างแฟรนไชส์ ————————– โทร : 083-250-0019…

Read More3 สิ่งต้องสร้าง! กางปีกให้แบรนด์
สอบถามข้อมูล