กลยุทธอ่อน

กลยุทธอ่อน ทำแฟรนไชส์พัง

กลยุทธอ่อน ทำแฟรนไชส์พัง

หลังจากที่ได้ไปร่วมวงเสวนาของโครงการพัฒนาแฟรนไชส์พื้นฐาน B2B ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันก่อนนี้ ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการบนเวที จนเห็นสาเหตุว่าทำไมหนอแฟรนไชส์หลายรายจึงไปไม่ไกล ดันไปไม่ถึงฝัน จึงนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
Read More
สอบถามข้อมูล