ที่ปรึกษา

11 ประเด็นคาใจ ก่อนตัดสินใจจัดจ้างที่ปรึกษา เริ่มต้นสู่ธุรกิจแฟรนไชส์

11 ประเด็นคาใจ ก่อนตัดสินใจจัดจ้างที่ปรึกษา เริ่มต้นสู่ธุรกิจแฟรนไชส์

ในโลกยุคใหม่นี้ อิทธิพลของแบรนด์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากผลการสำรวจของ Nielsen ที่ทำได้น่าสนใจว่ากลุ่มคนที่เกิดในช่วง 1977-1995 นั้นมีการศึกษาหาข้อมูลแบรนด์ที่เปลี่ยนไปจากอดีต
Read More
สอบถามข้อมูล