แฟรนไชส์

ถามหน่อยๆ ลงทุนทำอะไรดี

มักจะมีผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือคนทำงานหลากหลาย มาหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับผมบ่อย ๆ และเริ่มต้นประโยคว่า “ ช่วงนี้ลงทุนทำอะไรดี?” ... ผมก็ไปดูอากู๋ ( google) ที่เวลาใครอยากรู้อะไร ก็มักไปถามอากู๋ ปรากฏว่า มีคนจำนวนไม่น้อย ไปคีถามSearch อากู๋ ด้วยคำว่า “ ลงทุนอะไรดี “ หรือ“ทำธุรกิจอะไรดี” ... ซึ่งเป็นสัญญาณบอกระดับความต้องการเพิ่มการลงทุน สร้างอาชีพใหม่ ของคนไทย
Read More
กลยุทธอ่อน ทำแฟรนไชส์พัง

กลยุทธอ่อน ทำแฟรนไชส์พัง

หลังจากที่ได้ไปร่วมวงเสวนาของโครงการพัฒนาแฟรนไชส์พื้นฐาน B2B ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันก่อนนี้ ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการบนเวที จนเห็นสาเหตุว่าทำไมหนอแฟรนไชส์หลายรายจึงไปไม่ไกล ดันไปไม่ถึงฝัน จึงนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
Read More
11 ประเด็นคาใจ ก่อนตัดสินใจจัดจ้างที่ปรึกษา เริ่มต้นสู่ธุรกิจแฟรนไชส์

11 ประเด็นคาใจ ก่อนตัดสินใจจัดจ้างที่ปรึกษา เริ่มต้นสู่ธุรกิจแฟรนไชส์

ในโลกยุคใหม่นี้ อิทธิพลของแบรนด์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากผลการสำรวจของ Nielsen ที่ทำได้น่าสนใจว่ากลุ่มคนที่เกิดในช่วง 1977-1995 นั้นมีการศึกษาหาข้อมูลแบรนด์ที่เปลี่ยนไปจากอดีต
Read More
สอบถามข้อมูล