สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความหลากหลายในองค์กร ” เพื่อให้ทีมงานในองค์กร ทำงานสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายทุกระดับ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งช…

“ พิธีลงนามสัญญาแฟรนไชส์ ศรีฟ้าเบเกอรี่ สาขาปฐมฤกษ์ ” โดย คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซน ฟู้ด จำกัด

“ พิธีลงนามสัญญาแฟรนไชส์ ศรีฟ้าเบเกอรี่…

Home Email Phone Line