Chain Store & Franchise Excutive #CFE8

” ทางลัดขยายธุรกิจ เกิน 100 ร้าน 1000 ล้าน “

อย่าเพิ่งขยายสาขา หรือเปิดขายแฟรนไชส์

ถ้ายังไม่ได้เข้าเรียนคอร์สนี้

ทางลัด..ขยายธุรกิจ เกิน 100 ร้าน 1,000 ล้าน

หลักสูตรเข้มข้น!!!

สัมมนา “CFE” Chain Store & Franchise Executive รุ่นที่ 8

หลักสูตรเข้มข้น ทางลัด..ขยายธุรกิจ เกิน 100 ร้าน 1,000 ล้าน

วันที่ 3-5 พ.ย. 2565 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ด้วยหลักสูตรที่ #เข้มข้น จากประสบการณ์ตรง พร้อมนำไปปฎิบัติได้จริง

จากโค้ชและทีมอาจารย์ผู้สอน ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี

ในการเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศ

ครอบคลุมทุกธุรกิจ มากกว่า 100 แบรนด์

———————————————-

ค่าลงทะเบียนในหลักสูตร พิเศษเพียง 15,000 บาท (ปกติ 35,000 บาท)

กิจการเดียวกันสมัครพร้อมกันสองท่าน ราคาพิเศษเพียง 25,000 บาท

สนใจเข้าร่วมสัมมนา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 083-250-0019

Line : @topbusiness_admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล